Helene Bøksle


Jeg har sunget meg inn i troen

Det sier mye om mine fordommer, men når jeg har hørt Helene Bøksle synge, har jeg alltid tenkt at hun er en av de mange unge jentene på Sørlandet som har sunget på bedehuset siden hun var barn. Så feil kan jeg ta. Her er det ikke snakk om foreldrenes forventninger om et barns tro fra et kristent hjem. Snarer tvert imot. Det krever både mot og tro for å la seg døpe i voksen alder og stålsette seg for å møte motstand fra noen av sine nærmeste.  Helene står oppreist med egne valg i dag, men har det alltid vært slik? 

Norsk copyright © 2017 Genesis Forlag
– en avdeling i Hermon Forlag AS 

hermon.no 

TV-serien Reisen Hjem er en produksjon av TV Inter

tvinter.no

facebook.com/tvinternorge

Powered by Cornerstone