Håvard Rem


Den store indre jubel

Håvard Rems far og min far, var jevngamle forstandere i Pinsebevegelsen, men selv om vi har samme bakgrunn, har livet tatt oss i litt ulike retninger. Mens jeg fulgte i fars fotspor og ble pastor, ble Håvard poet. At en ung gutt som har vokst opp i en til dels kulturfiendtlig bevegelse, slo igjennom som dikter på slutten av syttitallet, syntes jeg var stas. Håvard var «en av oss». De fleste som melder seg ut, har behov for å markere avstand, men Håvard har aldri lagt skjult på sin åndelige arv. Jeg er full av forventning til samtaler med høy husker-du-faktor, men kan det bli et hjertelig gjensyn?
 

Norsk copyright © 2017 Genesis Forlag
– en avdeling i Hermon Forlag AS 

hermon.no 

TV-serien Reisen Hjem er en produksjon av TV Inter

tvinter.no

facebook.com/tvinternorge

Powered by Cornerstone