Veronica Orderud


Gud vet

Det er med blandede følelser jeg forbereder meg til møtet med Veronica Orderud. Hun erklærer sin uskyld, men er dømt for medvirkning til trippeldrap. Jeg har måttet gå noen ekstra runder for å overbevise meg selv om at det er rett å gi henne plass i programmet. Veronica har bevisst brukt mediene for å styrke sin egen sak, men i en så omfattende drapssak er det mange som er involvert. Gjør jeg bare vondt verre for alle de berørte? Veronica har sonet sin dom og har sagt ja til å dele sin troshistorie i Reisen Hjem. Jeg har ingen ønsker om å fokusere på rettergang og dom, men hva svarer hun hvis jeg spør om det gjør noen forskjell for Gud om hun er skyldig eller uskyldig? 

Norsk copyright © 2017 Genesis Forlag
– en avdeling i Hermon Forlag AS 

hermon.no 

TV-serien Reisen Hjem er en produksjon av TV Inter

tvinter.no

facebook.com/tvinternorge

Powered by Cornerstone