Joralf Gjerstad


Åndens makt som styrer alt

For meg hørtes «Snåsakaill’n» bare ut som kallenavnet på en bygdetulling. En raring i Trøndelag med overnaturlige evner. Først når stadig flere troverdige mennesker fortalte sine mirakelhistorier knyttet til Joralf Gjerstad i Snåsa, ble min interesse vekket. De siste årene har hele Norge blitt kjent med Snåsamannen og respekten har vært økende. I motsetning til helbredelsespredikanter som bruker sine gudgitte gaver til egen berikelse og berømmelse, har jeg sans for den lavmælte, enkle mannen med det store hjertet og de varme hendene. Det lyser godhet ut av øynene hans. Men det virker som han har blitt varmere mottatt i alternative miljøer enn i kirkelige kretser. Hvorfor det? Praktiserer han bønn for syke i Jesu navn, eller er han en nyreligiøs healer med privat praksis? 

Norsk copyright © 2017 Genesis Forlag
– en avdeling i Hermon Forlag AS 

hermon.no 

TV-serien Reisen Hjem er en produksjon av TV Inter

tvinter.no

facebook.com/tvinternorge

Powered by Cornerstone