Per Fugelli


Ufrivillig hedning 

Det er umulig å være likegyldig til Per Fugelli. Han tar så stor plass og har ment så mye så lenge at vi blir nødt til å ta stilling. Like eller mislike? Jeg er en av dem som i stadig økende grad har fått sans for den uredde professoren og rikssynseren. Det er noe med fandenivoldskheten hans som fascinerer meg, både når jeg er enig og uenig. At han bekjenner seg som ateist, har han ikke latt noen være i tvil om. Men mye tyder på at kreftdiagnosen han fikk for noen år siden, har ført til at han begynner å tvile på sin egen vantro. Er Per Fugelli blitt en troende? 

Norsk copyright © 2017 Genesis Forlag
– en avdeling i Hermon Forlag AS 

hermon.no 

TV-serien Reisen Hjem er en produksjon av TV Inter

tvinter.no

facebook.com/tvinternorge

Powered by Cornerstone